لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC
  • ثبت نام

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC تگ ها و یا لیبل هایی که روی کالاها بمنظور جلوگیری از به سرقت رفتن آنها استفاده میشود در دو نوع لیبل سخت(پلاستیکی) و لیبل نرم(کاغذی) موجود است.
تگ های سخت( پلاستیکی): تگ هایی از جنس پلاستیکی هستند که بعد از خریداری شدن کالا و جدا شدن آن از روی کالا، قابلیت استفاده دوباره دارند. 

لیبل گیت فروشگاهی AMERSEC

S5 Box

Login

Register

You need to enable user registration from User Manager/Options in the backend of Joomla before this module will activate.