چشمی
  • ثبت نام
چشمی سیمی FUTAL
تعداد دفعات مشاهده: 1504
(0/0) امتيازها
توضيحات:

چشمی سیمی FUTAL


به همراه پایه (پایه ردیف 19) ، 7 متر برد دید
زاویه دید 90 درجه
دارای جامپر جهت تغییر در عملکرد رله NO و NC
درارای جامپر تغییر حساسیت 1P و 2P

S5 Box

Login

Register

zoomtech.ir cafehdanesh.com