صندوق یا POS
  • ثبت نام
CLASSIC POS B
تعداد دفعات مشاهده: 1535
(0/0) امتيازها
توضيحات:

CLASSIC POS  B


دارای نمایشگر قیمت مشتری تک خطی و کشوی پول 4 چهار خانه 


► Mainboard:  Esonic G41  


► Cpu:  430 intel 775  


►Hard:  500 HDD  


► Ram 2 G DDRIII  


►Monitor:  12" 


► Fish Printer: Axiom Q200 8cm Autocut    


► BarcodeScanner: Tyson ty2012  


►Mouse:  PS2 Optical

S5 Box

Login

Register

zoomtech.ir cafehdanesh.com