تلفن کننده سیم کارتی GSM

توضيحات:

تلفن کننده سیم کارتی GSM

تلفن کننده همزمان سیم کارت و خط شهری
ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک
تماس از طریق سیم کارت ، تماس از طریق خط ثابت
سه خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک
20 حافظه تلفن و 20 ثانیه پیام قابل ضبط
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی کلاسیک از طریق پیامک
فعال و غیر فعال کردن دزدگیر کلاسیک با SMS

تلفن کننده 8حافظه کلاسیک

توضيحات:

تلفن کننده 8حافظه کلاسیک

قابلیت وارد کردن 8 شماره تلفن 16 رقمی
شماره گیری تن و پالس
نمایشگر LED ، حافظه دائم EPROM
کاملا ایزوله ، اعلام وضعیت آژیر
تحریک مثبت و منفی،حافظه آلارم
تست شماره گیری ، مشاهده شماره وارد شده

تلفن کننده سیم کارتی G1

توضيحات:

تلفن کننده سیم کارتی G1

تلفن کننده همزمان سیم کارت و خط شهری G1
ارسال پیامک متناسب با نوع تحریک
تماس از طریق سیم کارت ، تماس از طریق خط ثابت
سه خروجی قابل کنترل با پیامک
امکان روشن خاموش کردن وسایل با پیامک
20 حافظه تلفن و 20 ثانیه پیام قابل ضبط
امکان فعال و غیرفعال کردن سیستم حفاظتی کلاسیک از طریق پیامک

تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

توضيحات:

تلفن کننده سیم کارتی FIREWALL

دارای آنتن خارجی جهت افزایش گیرندگی
قابل اتصال به تمامی دزدگیر ها
مناسب جهت مناطقی که خط تلفن شهری وجود ندارد و یا امکان خرابکاری در خط تلفن وجود دارد.
امکان اتصال به F7 وF6 با سوکت همراه.
دارای LCD و و امکان شنود صدای محیط
فعال و غیر فعال کردن دستگاه با SMS و تماس تلفنی و وارد نمودن رمز
قطع و وصل 2 وسیله برقی با SMS
سخنگو به صورت فارسی و امکان تغییر صدای تریگر ها به صورت مجزا

تلفن کننده 20حافظه کلاسیک

توضيحات:

تلفن کننده 20حافظه کلاسیک

20 حافظه ، 20 ثانیه پیام
شماره گیری تن و پالس
تحریک مثبت و منفی ، حافظه آلارم
حافظه دائم EPROM
امکان استفاده به صورت 2 تلفن کننده 10 حافظه ، نمایشگر LCD
اعلام وضعیت آژیر ، ایزوله بودن خط تلفن