مقالات آموزشی
  • ثبت نام

آنتن های تک پایه،دو پایه، سه پایه کوشا الکترونیک

انتخاب هر کدام از این آنتن ها کوشا الکترونیک اکباتان به موارد مختلفی بستگی دارد از جمله :

آنتن های تک پایه(mono pedestal ) از جمله سیستم هایی هستند که تنها دارای یک پایه برای جلوگیری از خروج کالا می باشند به همین دلیل تصور عموم بر این موضوع می باشد که فقط برای فروشکاه های کوچک تر به کار برده می شود ولی این تصور صحیح نمی باشد و در فروشگاه های بزرگ نیز می توان از چند آنتن تک پایه استفاده نمود اما این نکته حائزاهمیت می باشد که این آنتن ها بری دستگاه ری که لیبل دارند مناسب نیست چون به اندازه ای قوی نیستند که لا را تشخیص دهداین  نوع سیستم هایی هم فرستنده هستند و هم پس واضح است که دقت این آنتن ها از آنتن های دو پایه کمتر می باشد زیرا در آنتن های سیستم های دو پایه یک برد فرستنده و برد دیگر گیرنده می باشد ولی اگر بخواهید دزدگیر های فروشگاه خود را با هزینه کمتری نصب کنید می توانید از آنتن های تک پایه استفاده کنید .

آنتن های دو پایه(dual pedestal):

در این آنتن ها یک پایه فرستنده و یک پایه گیرنده می باشد و به طور واضح از آنتن های تک پایه قوی تر عمل می کنند با وجود این برد آنتن سیستم ها میتوان از ایل استفاده نمود همچنین آنتن های دو پایه نویز کمتری نسبت به آنای تک پایه می گیرنداگر از سیستم های دردگیری که دارای لیبل می باشند استفاده کنیم فاصله مناسبی که برای نصب دو پایه وجود دارد برابر است با ۱٫۳ متر می باشد و اگر از سیستم هایی که دارای تگ هستند استفاده کنیم فاصله ای برابر با ۲ متر را باید رعایت کنیم.

آنتن های سه پایه

توجه به سایز  فروشکاه به طور معمول این آتن ها را که دارای ۳ پایه می باشند به گونه ای نصب می کنند که یک آنتن فرستنده در وسط و دو آتن گیرنده در طرفین وجود داشته باشد با توجه به این حالت فضایی بین ۲٫۵ متر تا ۳ متر را می تواند پوشش دهد.

با مشاوره رایگان و در اختیار گذاشتن  اطلاعات مناسب،خریداران محترم را راهنمایی می نماید  با توجه به متراژ فروشکاه و هزینه ای که خریدار محترم انجام می دهد از کدام آنتن برای فروش خود نصب کند که دچار مشکل نشود. آنتن های با رنگ ها و طرح های مختلف مناسب با فروشکاه شما ارائه می شود.