بارکد اسکنر
  • ثبت نام
Honeywell 1250
تعداد دفعات مشاهده: 1727
(0/0) امتيازها
توضيحات:

Honeywell 1250


 قدرتمندترین باركد اسکنر جهان


با قابلیت اسکن مخدوش ترین باركد ها و باركد دفترچه های بیمه


100 اسکن در ثانیه

zoomtech.ir cafehdanesh.com