صندوق یا POS
  • ثبت نام
CLASSIC POS A
تعداد دفعات مشاهده: 1571
(0/0) امتيازها
توضيحات:

CLASSIC POS  A


دارای نمایشگر قیمت مشتری تک خطی و کشوی پول 4 چهار خانه


► Mainboard: Esonic H61  


► Cpu: intel G1620(2.7,2Mcash)


►Hard: 128GB SSD  


► Ram 2 G DDRIII  


►Monitor:  12" 


► Fish Printer: Tyson 3018 Autocut    


► BarcodeScanner: Tyson ty2012  


►Mouse:  PS2 Optical

S5 Box

Login

Register

zoomtech.ir cafehdanesh.com