آیا می توان برای دربهای فلزی از گیت فروشگاهی استفاده کرد؟

آیا می توان برای دربهای فلزی از گیت فروشگاهی استفاده کرد؟ در ادامه این پست ما می خواهیم در مورد نصب گیت های فروشگاهی بر روی درهای فلزی صحبت کنیم.

به صورت کلی ما چندین نوع در فلزی داریم

  1. درهایی که تمام فلزی هستند
  2. در هایی که از سمت پایین فلز هستند یعنی فقط کمتر از یک چهارم این درها از فلز است
  3. در حالی که تنها فریمه شان از فلز می باشد.

نحوه کارکرد گیت های فروشگاهی بر روی درهای فلزی چگونه می باشد؟

در صورتی که درب های تماماً فلز به صورت مداوم ای کار کنند، کار کرده آنها با اختلال روبرو می‌شود و کارشان تمام می گردد. مهمترین محدودیتی که برای آنها بیان می شود زمانی است که بدنه آن تماما از فلز تشکیل شده باشد که ایجاد موج های الکترومغناطیسی را به دنبال خواهد داشت.

به بیانی ساده تر در صورتی که گیت یا همان گیرنده هایی که در پشت درب های تمام فلز وجود دارند دیگر نمی توانند شناسایی امواج حساس تگ را انجام بدهند. زیرا دری که تماماً فلز است امواج تک را از بین می‌برد و به بیانی ساده آن را شیلد می‌کند و وقتی درب کاملاً فلزی باشد گیرایی آنتن وجود ندارد.

نتیجه میگیریم که فلزها اگر در قیاس با آنتن ها باشند ویژگی آنتن‌های گیرنده را از بین می‌برند و موجب می‌شوند تا آنتن کارآیی از خود نشان ندهد و سیستم یک نوع سیستم بی ارزش خواهد بود که هیچ واکنشی ندارد. در تمام نمونه گیت های فروشگاهی وقتی محل آنتن فرستنده در پشت دری باشد که تمام فلز است باید از زاویه های مختلف فرستندگی مورد بررسی قرار بگیرد.
به این صورت دربی که کاملاً فلزی است مانع از آن می شود که موج های فرستنده بتوانند خودشان را به تگ برسانند و تگ ها در چنین شرایطی اصلاً قادر به دریافت پیامی از فرستنده نیستند و هیچ پیامی دریافت نمی شود. ساده است که هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

آیا می توان برای دربهای فلزی از گیت فروشگاهی استفاده کرد؟

آیا می توان برای دربهای فلزی از گیت فروشگاهی استفاده کرد؟

الگوهای فرستنده

آنگونه که به نظر می آید زمان نصب گیت های فروشگاهی برای درهای فلزی الگویی فرستندگی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شود چون آنتنی که برای فرستنده آن طراحی گردیده یک آنتن فعال یا آنتن اکتیو می‌باشد به بیانی دیگر می‌تواند در فضای موجود توان الکتریکی را حاصل کند. زمانی که دربهای فلزی مماس با آنتن های فرستنده شوند باید درصدی از امواج مورد تشعشع قرار بگیرند.

  گیت فروشگاهی برند

به معنی ساده تر موجهای سطحی که روی درهای فلزی میباشند تلف خواهند شد و مقداری از امواج به واسطه انعکاس روی فلز ها به داخل آنتن های فرستنده بر می گردند. آنتن های فرستنده با مدارهای پاور در ارتباط بوده و زمانی که امواج دوباره برگشت میخورند آنتن های فرستنده تبدیل به یک نوع جریان الکتریکی خواهند شد. به این معنی که تریپ بار مجدد به مدار بازگشت داده خواهد شد و به مدار پاور در این شرایط صدمه‌ای جبران ناپذیری وارد می گردد.

اگر گیت فروشگاهی در مجاورت با درهای قرار بگیرند که از قسمت پایین درب فلزی میباشد؟

در صورتی که گیت فروشگاهی در مجاورت با در هایی باشند که از قسمت پایین فلزی می باشد چه اتفاقی رخ میدهد. درهای فلزی همانگونه که اشاره کرده‌ایم می توانند اختلالاتی را برای گیت های فروشگاهی به همراه داشته باشند اما اگر این

درها تنها قسمتی دارای فلز باشند آیا باز هم اختلال ایجاد میشود؟

اگر تنها قسمتی از درب فلزی باشد بر روی کارایی آن تنها تاثیر کمتری خواهد گذاشت چون انتن نوعی خصوصیت دارند که کارکرد خوبی به نسبت گیتهای امنیتی از جمله amدر کنار درهای فلزی داشته اند.

اما کیت هایی که جنس شان آر اف می باشند نمی‌توانند در مجاورت با دردهای قرار بگیرند که جنس شان فلزی می باشد و این گونه کار نمی کند حتی احتمال دارد گیت فروشگاهی am هم چون حساسیت بالایی دارند نیز کارشان را نتوانند انجام بدهند. زمانی که در به صورت مداوم در حال باز و بسته شدن باشد صدمه‌ای جدی به مدار پاور گیت ها به دلیل جریانات برگشتی وارد می‌شود و کارایی شان مختل خواهد شد اما این با وجودی است که آنتن‌های مدارات تغذیه پاور و گیت های فروشگاهی طراحی شان به این صورت است که در برابر جریانات پورشی واکنش سریع و مقاومت بالاتری را خواهند داشت.

  لوازم جانبی صندوق فروشگاهی

اگر گیت فروشگاهی یا همان گیت ضد سرقت برای درهایی نصب شود که تنها فریم شان از فلز است چه عملکردی نشان داده می‌شود؟

پاسخ به این سوال ساده است زمانی که آنتن های گیت های فروشگاهی به گونه ای نصب شوند که تنها فریم آنها فلزی باشد و فریم با آن تنها تماسی نداشته باشد هیچ مشکلی در کارکرد گید حاصل نمی‌شود حال فرقی نمی کند که گیت از نوع ‏am یا rf.

اما برعکس این وضعیت نیز وجود دارد یعنی اگر آنتن به نوعی نصب شود که فقط یک قسمت کوچک از آن تنها با فریم های فلزی در تماس باشد و به وسیله آنها پوشش داده شود باز هم سبب می‌شود تا آن تنها از تنظیم خارج شده و کار کرده خوبی نداشته باشند

نویزها و کوپلینک بر روی درهای دارای فریم های فلزی چه واکنشی داشته اند ؟

پاسخ به این سوال را می توان ساده توضیح داد به این صورت که بین کوپلینگ ها با ترانس های مبدل ولتاژ نوعی رابطه مستقیم دیده می شود. در یک ترانس عموماً میزان سیم هایی که در دورپیچ اول می باشد بالا بوده و سیم پیچهای دوم دارای دور پایین تری هستند به صورت کلی در ترانسها اتفاقی رخ می‌دهد که در سیم پیچ های اول ولتاژ های متناوب به میدان الکترومغناطیسی تبدیل می شوند و همچنین این میدان دارای انرژی بوده و این میدان‌ها سیم پیچهای دوم را جذب می نمایند در چنین وضعیتی می گویند دو سیم پیچ کوپلینگ می‌باشند‌‌. به شکلی که از طریق سیم پیچ اول درصدهایی میدان مغناطیسی در سیم پیچ دوم القا شده است یا کوپلینگ میشود.

  گیت فروشگاهی رشت – لاهیجان

نویز

برای درهای فلزی در نصب گیت فروشگاهی نویز هایی به واسطه سیم پیچ های اولیه در فضا رخ می دهد. آنها را در یک فضا مثل یک میدان الکترومغناطیس طی در نظر بگیرید و فرم‌های در را که از جنس فلز می باشند را به عنوان سیم پیچ های دوم تصور کنید که قادرند امواج های الکترومغناطیسی را جذب نمایند. زمانی که این فریم فلزی در کنار آنتن ها واقع شده باشد نوعی کوپل نویز یا القا به سیم پیچ های سوم صورت می‌گیرد که منظور همان آنتن بوده است هر چقدر که منبع نویس ها نزدیک تر به فریم های فلزی درب باشد انتقال نویز به آنتن ها انجام می‌شود و اختلالاتی را بروز می‌دهد این ساده‌ترین نمونه و تعریف از نویز در برابر گیت های فروشگاهی می باشد

استفاده از گیت های فروشگاهی برای درب های اتوماتیک چگونه میباشد؟

دستگاه‌های دزدگیر فروشگاهی از نوع آر اف یا ام هستند چه وقتی در کنار درب های اتوماتیک می باشند مشکلاتی را ایجاد می کنند به این معنی که وقتی درب در حال باز و بسته شدن از می‌تواند در دستگاه آلارم هشداری را اعلام کند و این گونه خطایی حاصل شود.
علت اصلی این که درب های اتوماتیک با گیت های فروشگاهی یا همان دزدگیرهای فروشگاهی کارکرد خوبی ندارند باز و بسته شدن درب اتوماتیک است چون توسط موتورهای که تغذیه شان به واسطه تغذیه سوئیچینگ است.

تغذیه سوئیچینگ چرا سبب اختلال می شود؟

باید بدانید که منبع تغذیه سوئیچینگ منبعی است که تغذیه ولتاژ ها را انجام می‌دهد و آنها به شکل فرکانسی ایجاد می‌شوند و وقتی که این نوع هارمونی در محدوده گیتهای ضد سرقت وجود داشته باشد مثل یک نویز می باشد و می تواند به خودی خود منجر به بروز مشکل شود به این معنی که کارکرد ضعیف شده و از کار می‌افتد و زمانی که درب اتوماتیک باز و بسته می شود خطای آلارم ایجاد خواهد شد.

با توجه به مطالبی که گفته شده است گیت های فروشگاهی برای دربهای اتوماتیک مناسب نخواهند بود و در صورت وجود چنین شرایط حتماً باید عملکرد‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شود تا هیچگونه مشکلی رخ ندهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *