لیبل امنیتی ساعت

لیبل امنیتی ساعت

CLASSIC POS B

CLASSIC POS  B

دارای نمایشگر قیمت مشتری تک خطی و کشوی پول 4 چهار خانه

 

► Mainboard:  Esonic G41

 

► Cpu:  430 intel 775

 

►Hard:  500 HDD

 

► Ram 2 G DDRIII

 

►Monitor:  12″

 

► Fish Printer: Axiom Q200 8cm Autocut

 

► BarcodeScanner: Tyson ty2012

 

►Mouse:  PS2 Optical

لیبل امنیتی بدلیجات

لیبل امنیتی بدلیجات

لیبل امنیتی جواهرات

لیبل امنیتی جواهرات

لیبل امنیتی AM

لیبل امنیتی AM

لیبل امنیتی RF

لیبل امنیتی RF

جداکننده تگ (مگنت)

جدا کننده تگ (مگنت)

تگ پنسیل متصل به لنیارد

تگ پنسیل (مدادی) متصل به لنیارد AM  و RF

بند کیف و کفش (لنیارد)

بند کیف و کفش (لنیارد)

تگ مثلثی

تگ مثلثی AM  و RF

مناسب برای البسه و اجناس ریز و ظریف